دانستنی های سلامت

بررسی اثر درمانی کپسول‌های مکمل دارچین و زردچوبه در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نتایج مطالعه پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که تجویز کپسول‌های مکمل زردچوبه و دارچین در بیماران دارای PCOS بر روی علائم این سندرم شامل قاعدگی نامنظم، سطوح سرمی تستوسترون، و مورفولوژی سونوگرافیک تخمدانی اثر درمانی دارد و موجب بهبود آنها می‌شود.

به گزارش دیده بان سلامتی و به نقل از ایسنا ، سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین اختلال آندوکرینی زنان در دوره باروری است و به عنوان یک سندرم، علل متفاوت و ناشناخته ای در بروز آن نقش دارند. دکتر لیلی رحمت نژاد که این پژوهش در قالب رساله دکترای تخصصی وی در رشته بهداشت باروری انجام شد با بیان این مقدمه در خصوص هدف و روش این تحقیق گفت: این پژوهش با هدف تعیین اثر درمانی مکمل های دارچین و زردچوبه در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد و یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی زنان در سنین باروری مبتلا به PCOS انجام شد.  در بیماران مراجعه کننده فراوانی اختلالالت قاعدگی و هیپرآندروژنیسم بر اساس تست های پاراکلینیکی و سنجش هورمون ها و علائم بالینی و فراوانی تخمدان پلی کیستیک بر اساس سونوگرافی تعیین شد.

ی افزود: بیماران به چهار گروه تقسیم شدند. برای گروه A زردچوبه کپسول ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز، گروه B دارچین کپسول ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز، گروه C ترکیب دارچین و زردچوبه کپسول ۱۰۰۰میلی گرم دوبار در روز و گروه D پلاسبو دوبار در روز تجویز و برای هر کدام از افراد مورد مطالعه به مدت سه ماه ( ۱۲ هفته) اجرا شد. پیامد های مطالعه مشتمل بر پیامدهای اولیه (فراوانی قاعدگی نامنظم، هیرسوتیسم، سطوح سرمی تستوسترون، شاخص FAI و فراوانی تخمدان پلی کیستیک) و ثانویه (IR-HOMA ,FBS ,LH ,FSH و مالون دی آلدئید) بود.

کتر رحمت نژاد در تشریح یافته های این پژوهش اظهار داشت: از نظر شاخص های مورد بررسی، بین گروه های مورد مطالعه قبل از انجام مداخله تفاوت آماری معنی دار نبود ولی بعد از انجام مداخله به غیر از مقادیر FSH و LH، درمورد بقیه متغیرها ( MDA ، SHBG، تستوسترون، FBS،FI، HOMA، تعداد کیست،BMIوFAI  ) تفاوت آماری معنی دار بود. مقادیر MDA، تستوسترون، FBS، FI، HOMA، تعداد کیست،BMI و FAI بعد از انجام مداخله کاهش یافت و میزان SHBG بعد از انجام مداخله، در گروه زردچوبه افزایش (بهبود) و در گروه پالسبو کاهش یافت و در گروه های مداخله دارچین و ترکیب مکمل های زردچوبه و دارچین تغییر چندانی نکرد.  میزان بی نظمی قاعدگی بعد از انجام مداخله در همه گروه ها حتی گروه پالسبو، کاهش (بهبود)یافت.

وی در پایان گفت: نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز مکمل های زردچوبه و دارچین به تنهایی و در ترکیب با همدیگر در بیماران دارای PCOS بر روی علائم این سندرم شامل قاعدگی نامنظم، سطوح سرمی تستوسترون، شاخص FAI، SHBG ، مقاومت به انسولین و مورفولوژی سونوگرافیک تخمدانی اثر درمانی داشت و موجب بهبود آنها گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، این پژوهش در قالب رساله دکترای تخصصی لیلی رحمت نژاد با راهنمایی دکتر لیدا مقدم بنائم عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه انجام شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا